Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG KUNGSLADUGÅRD 55:11 - husnr 1, KUNGSLADUGÅRDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KISW 0603/06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KUNGSLADUGÅRDS KYRKA (akt.)

1959 - 1959

1959 - 1959

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Göteborgs Carl Johans församling
Göteborgs stift
Fågelfängaregatan 30, Majgatan 2

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

Kungsladugårdskyrkan är en småkyrka med kyrksal, vidbyggda församlingslokaler och ett fristående klocktorn. Kyrksalen ligger i nära nord-sydlig sträckning mitt på kyrktomten, församlingsdelen ansluter i vinkel vid den västra fasaden och klockstapeln står i tomtens nordvästra hörn, nära entrén till församlingslokalerna.

Byggnaden är enkelt utformad, med släta ytor och få material. De olika byggnadsdelarnas funktioner är tydligt avläsbara i exteriören.
______________________________________________

Kyrkans GRUND och SOCKEL är gjuten av betong. Grundmuren av betong är gjuten direkt mot berg, ca en meter under markytan. Sockeln är putsad..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

  • Murverk

Inventeringsår 1995

  • Ej utrett
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

  • Tegel - Fasadtegel

Inventeringsår 1995

  • Tegel - Fasadtegel
Takform

Inventeringsår 2006

  • Sadeltak

Inventeringsår 1995

  • Sadeltak
Interiör

Inventeringsår 2006

Kungsladugårdskyrkans kyrksal är i stort sett oförändrat sedan uppförandet. Interiören är tidstypisk och välbevarad, såväl i karaktär som i detalj

Läs mer i eget fönster