Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG HAGA 715:15 - husnr 5, HAGAKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 05 1706

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAGAKYRKAN (akt.)

1856 - 1859

1856 - 1859

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Göteborgs Haga församling
Göteborgs stift
Haga kyrkogata 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

Exteriören präglas av nygotikens spetsiga former. Byggnadskroppen är utformad som en treskeppig basilika med västtorn, tvärskepp med utbyggda vapenhus och ett smalare tresidigt kor i öster (ursprungligen avdelat som sakristia). En sakristia uppfördes 1956-57 på kyrkans norra sida. Fasaderna är klädda med gult tegel på en sockel av huggen granit. Murarna genombryts av spetsbågiga portal- och fönsteromfattningar i sandsten och artikuleras med strävpelare och bågfriser. Det smala västtornet kröns av en smäcker hög spira flankerad av fialer. Kyrkans tak täcks med kopparplåt.

SOCKELN är av huggen granit med bakmurning av tegel. Sakristians..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Murverk - Tegel

Inventeringsår 1995

 • Murverk
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Tegel - Fasadtegel

Inventeringsår 1995

 • Tegel
Färg

Inventeringsår 2005

 • Gul
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak

Inventeringsår 1995

 • Pulpettak
 • Sadeltak - Valmat
Byggnadsdel

Inventeringsår 1995

 • Korsarm
 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Vapenhus - Norr
 • Vapenhus - Söder
 • Kor - Smalare
 • Kor - Polygonalt
Interiör

Inventeringsår 2005

Kyrkorummet präglas av den nygotiska stilen genom den öppna takstolen och snickeriernas utformning. Mitt- och sidoskeppen avdelas med knippepelare

Läs mer i eget fönster