Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG GAMLESTADEN 19:1 - husnr 1, NYLÖSE KYRKA (F.D. GAMLESTADENS KAPELL) Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 06 09 15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NYLÖSE KYRKA (F.D. GAMLESTADENS KAPELL) (akt.)

1929 - 1929

1929 - 1929

1954 - 1954

2004 - 2004

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Nylöse församling
Göteborgs stift
Måns Bryntessonsgatan 25

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

Nylöse kyrka är en rektangulär träbyggnad med ett smalare rakt avslutat kor. Fasaderna är klädda med ljusgrå melerad skiffer. Taket är brant, valmat, och täckt med svart skiffer. I nocken finns en centralt placerad, takryttare med en skifferklädd spira som av slutas med en tupp i toppen.

Kyrkan är uppförd med en hög STENSOCKEL av Fjäråssten som vid koret skjuter ut ca 25 cm utanför vägglivet och där täcks av svart skiffer.

Kyrkan är i sina äldsta delar uppförd med en STOMME av trä från 1928. Här är troligen ytterväggarna utförda av stående spåntad plank.

Kyrkobyggnadens FASADER är klädda med ljusgrå Glavaskiffer i fjälltäckning...

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

 • Trä - Plank

Inventeringsår 1995

 • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Sten - Skiffer

Inventeringsår 1995

 • Sten - Skiffer
Takform

Inventeringsår 2006

 • Sadeltak - Valmat

Inventeringsår 1995

 • Sadeltak - Valmat
Byggnadsdel

Inventeringsår 1995

 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Rakt
 • Takryttare
Interiör

Inventeringsår 2006

Kyrkorummet är rektangulärt och orienterat i öst-västlig riktning med ett smalare, rakt avslutat kor i öster. I väster finns orgelläktaren, buren

Läs mer i eget fönster