Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HALMSTAD NIMBUSEN 1 - husnr 1A, MARIAKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MARIAKYRKAN (akt.)

1966 - Okänt

1986 - 1986

Halland
Halmstad
Halland
Snöstorp
Snöstorps församling
Göteborgs stift
Forellvägen 3

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2002

HELHET- Mariakyrkan är hopbyggd med församlingshem och expeditioner. Församlingsdelen ligger i väster och kyrkorummet i norr. De båda delarna har samma utformning i material. Kyrkodelen är betydligt högre är församlingsdelen och har i öster över koret en tornliknade form. Kyrkodelens byggnadskropp är åttkantig.
FASAD- Fasaderna är putsade med ljusgul puts på gult tegel.
FÖNSTER- Längs takfoten finns fönsterband som vid hörnen går ner längre på fasaden. Mot nordväst finns tre höga smala fönster nära marknivå. Alla fönster är isolerglas i aluminiumprofiler.
TAK- Taket sluttar från den högre delen i öster mot väster, samt åt sidorna i..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2002

  • Ej utrett

Inventeringsår 1994

  • Ej utrett
Fasadmaterial

Inventeringsår 2002

  • Puts

Inventeringsår 1994

  • Tegel - Fasadtegel
Takform

Inventeringsår 2002

  • Ej utrett

Inventeringsår 1994

  • Ej utrett
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2002

  • Plåt
  • Takpannor - Betong
Byggnadsdel

Inventeringsår 2002

  • Sakristia - Norr
Våningar

Inventeringsår 2002

  • 01
Interiör

Inventeringsår 2002

Kyrkorummet har en åttkantig form utan klar gräns mellan långhus och kor. Taket är högst över koret. Mittdelen slutar svagt mot väster och de två

Läs mer i eget fönster