Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

OVANÅKER MATTSMYRAN 4:9 - husnr 1, MATTSMYRA KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Mattsmyra kapell interiör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MATTSMYRA KAPELL (akt.), MATTSMYRA KAPELL (akt.)

1888 - 1888

1891 - 1891

Gävleborg
Ovanåker
Hälsingland
Voxna
Alfta-Ovanåkers församling
Uppsala stift
Mattsmyra 130

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Exteriör

Inventeringsår 2006

Kapellet som ligger i öst-västlig riktning har en rektangulär grundplan med en smalare och lägre sakristia bakom altaret mot öster. Ingångar finns mitt på den västra gaveln samt via en dörr i sakristians norra vägg. Byggnaden vilar på en stensockel av huggen natursten och fasaderna utgörs av vitmålad fasspontpanel indelad i fält med pilastrar mellan fönstren samt listverk. Den nedre delen av panelen är stående upp till fönsterbröstningshöjd och däröver liggande. Fönstren är spetsbågiga med spröjsat glas. Kapellets gavlar har båda stora sexkantiga fönster. Fönster och dörrar är brunmålade med vita foder. Ursprungligen var byggnadens fasader..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

 • Trä

Inventeringsår 1994

 • Trä
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Trä - Träpanel, fasspontpanel
 • Trä - Träpanel, stående och liggande

Inventeringsår 1994

 • Trä - Träpanel, stående
 • Trä - Träpanel, liggande
Färg

Inventeringsår 2006

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2006

 • Sadeltak

Inventeringsår 1994

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

 • Plåt - Tegelimiterande
Byggnadsdel

Inventeringsår 2006

 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Takryttare

Inventeringsår 1994

 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
 • Takryttare
Interiör

Inventeringsår 2006

Interiören har endast genomgått små varsamma förändringar sedan byggnaden uppfördes och är således mycket välbevarad. Kyrkorummet har ett obehandl

Läs mer i eget fönster