Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KINDA STJÄRNEVIK 6:2 - husnr 1, OPPEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Oppeby kyrka, 90

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
OPPEBY KYRKA (akt.)

1100 - 1399

1610 - 1649

1759 - 1764

1759 - 1764

Östergötland
Kinda
Östergötland
Oppeby
Rimforsa församling
Linköpings stift
Oppeby

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

Kyrkan är orienterad i öst-västlig riktning med ett rektangulärt långhus med segmentsformad östmur, sakristia i norr samt torn i väster. Kyrkan är uppförd av gråsten och tegel med vita slätputsade fasader. Sockeln är spritputsad och avfärgad i grått. Långhuset är täckt av ett brant sadeltak, som är valmat över koret och sakristians sadeltak är valmat mot norr. Hängrännor och stuprör är av målad galvaniserad plåt. Tornets överbyggnad är av trä och kröns av en kort spira i två avsatser. Taken, tornets överbyggnad och spiran är spånklädda. På tornet är spånen lagda i ett dekorativt rombmönster och tornluckorna är tjärade och klädda med..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1993

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Puts - Slät

Inventeringsår 1993

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2006

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2006

 • Sadeltak - Med valmad spets

Inventeringsår 1993

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

 • Trä - Spån
Byggnadsdel

Inventeringsår 1993

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rundat