Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KINDA HORNS KYRKA 1:1 - husnr 1, HORNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Horns kyrka, 110

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HORNS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1754 - 1754

1754 - 1754

Östergötland
Kinda
Östergötland
Horn
Horns församling
Linköpings stift
Gamlebyleden 6

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

Exteriör beskrivning
Kyrkan är orienterad i öst-västlig riktning med ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och torn i väster. Kyrkan är uppförd i en sluttning och marknivån är högre på norra sidan. Sakristian är insprängd i en bergsknalle. Kyrkan är uppförd av sten med vita putsade fasader, gråmålad sockel och ett högt valmat tak. Taket är täckt med fabrikslackerad falsad plåt och sakristian med bandplåt. Tornet kröns av en hög och smäcker spira, som sedan 1993 är inklädd med kopparplåt, som målats i grått och vitt. Klockvåningen är försedd med dubbla rektangulära träluckor, även dessa inklädda med svartmålad..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1997

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Puts

Inventeringsår 1997

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2005

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak - Valmat

Inventeringsår 1997

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Plåt
Byggnadsdel

Inventeringsår 1997

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Norr
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt