Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRKÖPING BORG 14:10 - husnr 1, BORGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Borgs kyrka, 72

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BORGS KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1200 - 1523

1801 - 1803

1801 - 1803

1935 - 1935

Östergötland
Norrköping
Östergötland
Norrköping
Norrköpings Borgs församling
Linköpings stift
Borgs kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2006

Kyrkan har ett rektangulärt långhus med jämnbrett kor och bakomliggande rundad sakristia samt ett torn i väster. På 1970-talet byggdes det till två utrymmen på var sida om tornet som lagts under en förlängning av långhusets tak, varför tornet numera är indraget. Fasaderna är slätputsade och avfärgade i vitt, och sockeln består av en låg huggen granitsockel. Stommen är av gråsten och tegel. Långhus och kor täcks av ett sadeltak, och sakristian har ett valmat takfall. Tornet avslutas av en hög, vitmålad och kraftigt artikulerad trälanternin med svarta rektangulära träluckor och ett pyramidformat lanternintak. Samtliga takfall är täckta..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2006

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1992

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2006

 • Puts - Slät

Inventeringsår 1992

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2006

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2006

 • Sadeltak - Med valmad spets

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak - Valmat
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2006

 • Plåt
Byggnadsdel

Inventeringsår 1992

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett
 • Kor - Rakt
 • Vidbyggnad