Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MOTALA KLOCKRIKE 10:1 - husnr 1, KLOCKRIKE KYRKA (JOSEPHINE KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

Klockrike kyrka, 87

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KLOCKRIKE KYRKA (JOSEPHINE KYRKA) (akt.)

1100 - 1529

1825 - 1825

1825 - 1826

Östergötland
Motala
Östergötland
Klockrike
Klockrike församling
Linköpings stift
Klockrike 412

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2005

Exteriör beskrivning
Klockrike kyrka är orienterad i öst-västlig riktning och består av ett rektangulärt långhus som i öster inrymmer kor, sakristia och väntrum, samt ett torn i väster. Kyrkan är uppförd av sten och tegel och de vita fasaderna är spritputsade med slätputsade omfattningar och dekorativa detaljer, som t ex en profilerad list i fönsteröppningarnas nederkant. Sockeln är spritputsad och avfärgad i grått. Tornets väggliv avslutas uppåt med en konsollist och kröns av en huv med en öppen trälanternin målad i gult. Det relativt flacka sadeltaket, som ursprungligen var spåntäckt, är sedan 1967 belagt med kopparplåt. Även tornhuven,..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2005

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1993

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2005

 • Puts - Sprit

Inventeringsår 1993

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2005

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2005

 • Sadeltak

Inventeringsår 1993

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2005

 • Plåt - Koppar
Byggnadsdel

Inventeringsår 1993

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Öster
 • Kor - Öster
 • Kor - Fullbrett