Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MJÖLBY MATHEM 1:36 - husnr 1, ÖSTRA TOLLSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Östra Tollstads kyrka, 26 a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTRA TOLLSTADS KYRKA (akt.)

1100 - 1250

1885 - 1886

1885 - 1886

Östergötland
Mjölby
Östergötland
Östra Tollstad
Östra Tollstads församling
Linköpings stift
Östra Tollstad kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Exteriör

Inventeringsår 2004

Exteriör beskrivning
Kyrkan är orienterad i nordnordost/sydsydväst (nord/syd) och har rektangulärt långhus med kor i samma bredd. Koret avslutas med en femsidig absid. Sakristian ligger väster om koret och tornet står i norr. Kyrkan är byggd av tegel och gråsten. Fasaderna är slätputsade och avfärgade i vitt. Sockeln består av släthuggna granitblock med tunn, konvex fog. Kyrkan har fler nygotiska inslag. Långhus, kor och torn är försedda med plåtavtäckta strävpelare och under taklisten löper en spetsbågig list. Under torntaket finns en tandlist och därunder en tunn dekorlist med trepassbågar. Sadeltaket över långhuset och sakristian..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2004

 • Murverk - Tegel
 • Murverk - Natursten

Inventeringsår 1992

 • Murverk - Natursten
Fasadmaterial

Inventeringsår 2004

 • Puts - Slät

Inventeringsår 1992

 • Puts
Färg

Inventeringsår 2004

 • Vit
Takform

Inventeringsår 2004

 • Sadeltak

Inventeringsår 1992

 • Sadeltak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2004

 • Plåt
Byggnadsdel

Inventeringsår 1992

 • Torn - Väster
 • Sakristia - Söder
 • Kor - Öster
 • Kor - Smalare
 • Kor - Polygonalt