Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM PARTICENTRALEN 6 - husnr 3 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYSDIG000513.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1969 - 1977

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Brännkyrka församling
Stockholms stift
Brunnbyvägen 7

Kommunikation - Lager

Handel och bankväsende - Bank

Handel och bankväsende - Kontor

Kommunikation - Lager

Handel och bankväsende - Kontor

Handel och bankväsende - Affär och butik

Exteriör

Inventeringsår 2008

Kontors och affärsbyggnad med lagerlokaler från sent 1960-tal – idag finns i byggnaden också ett hotell. Uppförd på Brunnbyvägens östra sida, i två våningar med souterräng mot öster. Souterrängvåningen skjuter ut mot norr under en liten parkeringsyta vid gata, med betongmur mot öster. Souterrängvåningen är i sin södra del utbyggd mot öster på 1980-talet.

SOCKEL- grå betong eller brunmålad puts.

FASAD- stående rektangulära släta svarta betongelement, med ballast av svart och vit sten. Vid övervåning och del av bottenvåning på långsidor finns parställda svagt utskjutande flänsar där elementen möter varandra, i samma material. Den södra..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2008

  • Betong
Fasadmaterial

Inventeringsår 2008

  • Plattor och skivor
  • Tegel - Fasadtegel
  • Betong - Synlig ballast
Färg

Inventeringsår 2008

  • Gul
  • Svart
Takform

Inventeringsår 2008

  • Motfallstak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2008

  • Papp
Våningar

Inventeringsår 2008

  • Souterrängvåning
  • 02