Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM FARSTA 2:1 - husnr 180 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2008_000089_34.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1902 - 1902

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Farsta församling
Stockholms stift
Högerudsbacken 12

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Corps-de-logi

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Corps-de-logi

Exteriör

Inventeringsår 2008

SOCKEL- grå granitmur
TAK- pyramidalt säteritak, den lodräta ytan klädd med röd plåt.
FASAD- fasader med jugenddekor i form av voluter, festonger och pilastrar med korintiska kapitäl. Panelklätt burspråk.
ENTRÉER/DÖRRAR- En bred granittrappa med ett snäckdekorerat smidesräcke med trälejdare samt hållare för marchaller leder upp till en stor farstu. Farstun kan stängas med en vit 4-delad spegeldörr. Farstun har gesims, portomfattning och hörnband av grå konststen. Den har ett golv av mönsterlagda cementmosaikplattor, ett ovalt fönster med blyspröjs och färgat glas samt innertak av bräder och synliga bjälkar. Ådringsmålad döbattang, sidoomfattningar..

Läs mer i eget fönster

Stomme

Inventeringsår 2008

 • Murverk - Tegel
Fasadmaterial

Inventeringsår 2008

 • Puts - Slät
Färg

Inventeringsår 2008

 • Gul
Takform

Inventeringsår 2008

 • Säteritak
 • Tälttak
Taktäckningsmaterial

Inventeringsår 2008

 • Takpannor - Lertegel
Byggnadsdel

Inventeringsår 2008

 • Balkong
Våningar

Inventeringsår 2008

 • Souterrängvåning
 • Halvvåning
 • 02
 • Vind - Oinredd