Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlstad kn, ÖRNEN 3 KARLSTAD RESIDENS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KARLSTAD RESIDENS (akt.)
Värmland
Karlstad

Offentlig förvaltning - Residens

Offentlig förvaltning - Residens

ÖRNEN 3

5/31/18 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Residenset i Karlstad utgör en typisk exponent för den typ av offentliga byggnader som uppfördes under 1800-talets andra hälft. Byggnaden visar på hur denna kategori av byggnader gjordes efter likartade ritningar i syfte att skapa byggnader av monumental karaktär. Byggnaden har, trots vissa förändringar, kvaliteter som berättar om det offentliga byggnadsväsendet från andra halvan av 1800-talet och fram till idag. Residensbyggnaden utgör tillsammans med gården framför och den omgärdande muren en skyddsvärd helhet. Källa: Byggnadsminnesförklaring, regeringsbeslut 2018-05-31, Ku2015/01829/KL.

Representativitet
Samhällshistoriskt värde

Riksantikvarieämbetet