Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderhamn kn, SKÄRGÅRDEN 2:147 M.FL. PRÄSTGRUNDETS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PRÄSTGRUNDETS KAPELL (akt.)
Gävleborg
Söderhamn

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

SKÄRGÅRDEN 2:147

SKÄRGÅRDEN 2:146

6/18/18 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde


Prästgrundets kapell är ett fint exempel på de fiskarkapell som uppförts längs
kusten. Kapellet, som är det minsta i sitt slag, är välbevarat såväl interiört som exteriört. I
anslutning till kapellet finns även bagarstuga och mangelbod, vanligt förekommande
gemensamhetsanläggningar i fiskelägena. Tillsammans berättar de tre byggnaderna om hur det sociala
och gemensamma livet i fiskeläget var organiserat och tog sig uttryck. Även om den nuvarande
mangelboden är tillkommen så sent som på 1920-talet representerar den en
viktig byggnadsfunktion på platsen.

Fiskarkapellen är i de flesta fall skyddade enligt 4 kap kulturmil...

Läs mer i eget fönster

Länsstyrelsen Gävleborg