Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Helsingborg kn, BYTTAN 13 BENSINSTATIONEN I MÖRARP Ny sökning Tillbaka till sökning

Bensinstationen i Mörarp 20170324 AT (30).JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BENSINSTATIONEN I MÖRARP (akt.)
Skåne
Helsingborg

Handel och bankväsende - Bensinstation

Handel och bankväsende - Bensinstation

BYTTAN 13

10/19/17 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Bensinstationen i Mörarp är en god representant för den omdanande tiden när bilismen står inför sitt intåg och arkitekturidealen får helt nya uttryck. Det för funktionalismen kännetecknande rena formspråket och den klart avläsbara funktionen återfinns här på ett tydligt sätt och berättar om en väsentlig del av 1900talets utveckling. Bilism blev på många sätt symbolen för en växande framtidsoptimism. Bensinstationen i Mörarp har genom åren bibehållit sin ursprunglighet Och är idag ett välbevarat exempel på hur den första tidens renodlade bensinstationer kunde se ut, såväl interiört som exteriört. Idag är dessa Ovanliga vilket gör ben...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Sällsynthet
Upplevelsevärde

Länsstyrelsen Skåne