Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Leksand kn, NORR BERGSÄNG 10:11 NORMANSGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORMANSGÅRDEN (akt.)
Dalarna
Leksand

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

NORR BERGSÄNG 10:11

11/14/16 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Normansgården i Norr Bergsäng är en mycket välbevarad och typisk representant för en mindre bondgård i Siljansbygden under 1800-talet.
Kännetecknande för gården är en typisk belägenhet i den bytäta sluttningen ner mot Siljan. Norr Bergsäng är belägen ovanför högsta kustlinjen och ligger liksom andra byar i området på platåer eller höjdryggar i landskapet där jordmånen är god. Lokaliseringsförutsättningen för byarna i denna del av Siljansbygden antas vara de kalkhaltiga moränjordarna som tillsammans med gynnsamma klimatologiska förutsättningar gynnat jordbruket.
Normansgården speglar småjordbrukets boendemönster som i Siljanstrakte...

Läs mer i eget fönster

Miljöskapande värde
Representativitet

Länsstyrelsen Dalarnas län