Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strängnäs kn, ÅKERS STYCKEBRUK 3:1 KOSSVATORPET MED TÄBY FÄBOD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KOSSVATORPET MED TÄBY FÄBOD (akt.)
Södermanland
Strängnäs

Industri - Bruk

Industri - Bruk

ÅKERS STYCKEBRUK 3:1

11/23/15 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Det är Länsstyrelsens avsikt att Södermanlands historia ska lyftas fram och tydliggöras
genom länets byggnadsminnen. Länets befintliga byggnadsminnen är uppdelade på ganska
få anläggningskategorier och beståndet är tämligen ojämnt fördelat. Vid nya
byggnadsminnesförklaringar är det viktigt att ta hänsyn till de byggnadsminnen som redan
finns, så att urvalet på sikt blir så representativt för länet som möjligt. Kossvatorpet med
Täby fäbod tillhör kategorin hantverk och manufaktur enligt Riksantikvarieämbetets
bebyggelseregister. Kategorin är i Södermanland endast representerad genom två
byggnader.

Länsstyrelsen anser att Ko...

Läs mer i eget fönster

Autenticitet, äkthet
Byggnadshistoriskt värde
Kontinuitetsvärde
Miljöskapande värde
Samhällshistoriskt värde
Socialhistoriskt värde
Sällsynthet

Beslut i detta ärende har fattats av länsantikvarie Åke Johansson. I den slutliga handläggningen
har deltagit biträdande länsantikvarie Bo G Svensson samt antikvarie Lára
Heimisdóttir, föredragande .