Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, GULLBERGSVASS 703:18 MOSAISKA KAPELLET OCH BEGRAVNINGSPLATSEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MOSAISKA KAPELLET OCH BEGRAVNINGSPLATSEN (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

GULLBERGSVASS 703:18

6/27/19 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Mosaiska kapellet har få motsvarigheter i Sverige. De är även ovanliga i ett europeiskt perspektiv då många mosaiska kapell revs och brändes ned under andra världskriget. Begravningsplatsen är en av fem judiska begravnings-platser som anlades i Sverige i slutet av 1700-talet. Begravningsplatsen och
kapellet utgör tillsammans en bevarad helhetsmiljö med lång kontinuitet-
som sådan besitter den därför ett mycket högt miljöskapande och samhällshistoriskt värde.

Kapellet är också ett minnesmärke över den judiska församlingens tidiga roll, och viktiga
betydelse, för Göteborg. Miljön utgör en tvåhundraårig göteborgsk släktdokumenta...

Läs mer i eget fönster

I detta ärende har Samhällsavdelningen avdelningschef Lena Malm beslutat
och antikvarie Lena Emanuelsson varit föredragande. I ärendet har också länsantikvarie Mats
Herklint deltagit.