Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, VERKMÄSTAREN 7 ESKILSTUNA BADHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

050906 002b.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ESKILSTUNA BADHUS (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Rekreation och turism - Badhus - Varmbadhus

Rekreation och turism - Badhus - Varmbadhus

VERKMÄSTAREN 7

11/4/13 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Eskilstuna badhus har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Byggnadens bevarade exteriör framstår som mycket värdefull. Även byggnadens ursprungliga funktion har ett kulturhistoriskt värde då funktionen är starkt förknippad med byggnadens utformning. Badhuset besitter ett högt kulturhistoriskt värde både ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Badhuset har ett mycket högt arkitekturhistoriskt värde då det på många sätt var banbrytande för sin tid. Det moderna formspråket med avskalade slutna fasader skiljde sig markant från omgivande äldre byggnader när huset uppfördes. Badhuset är ett mycket tydligt exempel på 30-talets nya a...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Arkitekturhistoriskt värde
Identitetsvärde
Representativitet
Samhällshistoriskt värde
Symbolvärde

Länsstyrelsen Södermanlands län