Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 70:1 FESKEKÖRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Feskekörka 1977.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FESKEKÖRKA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Handel och bankväsende - Saluhall

Handel och bankväsende - Saluhall

INOM VALLGRAVEN 70:1

10/10/13 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Feskekörka är ritad av Victor von Gegerfelt, arkitekten som ritat flera av Göteborgs kända karaktärs byggnader. Byggnadens konstruktion är tidstypisk för 1800-talets slut med influenser från de fornnordiska stavkyrkorna och nygotiken som arkitektoniskt samspelar i konstruktion och form. Feskekörka används fortfarande för sin ursprungliga funktion som fiskhall.
Som fiskhall har den fått ett säreget arkitektoniskt uttryck som saknar motsvarighet. Feskekörka är unik i sin utformning och är en av Göteborgs främsta "ikonbyggnader". Byggnadens fria och exponerade läge invid kajen utgör ett viktigt inslag i stadsbilden.
Länsstyrelsen b...

Läs mer i eget fönster

Länsstyrelsen i Västra Götaland