Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, SANNEGÅRDEN 734:9 M.FL. ERIKSBERGS BOCKKRAN Ny sökning Tillbaka till sökning

gbg eriksbergskranen 2012 sp.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ERIKSBERGS BOCKKRAN (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Industri - Varv

Industri - Varv

Industri - Varv

Industri - Varv

SANNEGÅRDEN 734:9

SANNEGÅRDEN 59:2

SANNEGÅRDEN 5:3

SANNEGÅRDEN 734:4

4/22/13 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Enligt den kulturhistoriska utredningen 2011: "Endast kranarna vid varven i Malmö och Uddevalla var jämförbara med den här aktuella kranen, som därmed måste betraktas som sällsynt redan då den uppfördes. Eriksbergskranen symboliserar den varvstekniska utvecklingen i Göteborg och då särskilt det sista steget innan avvecklingen - att kunna bygga fartyg på upp till 500 000 ton.
En anläggning av Eriksbergskranens storlek och färgsättning har ett stort lokalt värde som symbol, landmärke och orienteringspunkt. För de boende i det före detta varvsområdet är dessutom kranen en viktig del av identiteten i den nyskapade miljön."
-Byggnadsmi...

Läs mer i eget fönster

Projektgruppen Moderna Monument

6/25/12 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Enligt 3 kap 1 § lagen om kulturminnen m m (SFS 1988:950) får Länsstyrelsen förklara en byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde för byggnadsminne.

Bockkranen och dockan på Eriksberg är ett av de mest påtagliga monumenten över den storskalighet och rationalitet som präglade varvsindustrin under det expansiva 1960-talet. Det är den enda kvarvarande kranen av sitt slag i Sverige. Anläggningen är av stor betydelse både lokalt, regionalt och nationellt som en stark och framträdande symbol för den en gång världsledande och interna...

Läs mer i eget fönster

Miljöskapande värde
Symbolvärde
Sällsynthet
Teknikhistoriskt värde
Upplevelsevärde

Agneta Kores, Lena Emanuelsson, Karolina von Mentzer och Mats Herklint