Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, VÄXJÖ 9:7 SKOGSLYCKANS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Skogslyckankkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKOGSLYCKANS KAPELL (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

VÄXJÖ 9:7

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Skogslyckans kyrkogård ligger norr om centrala Växjö på mark som tidigare hörde till Hovs Bondegård.
Området omgärdas av vägar, Mörners väg i norr, Allévägen i väster och Sandsbrovägen i öster. Inom
kyrkogården finns Skogslyckans kyrka, församlingshem och ekonomibyggnader för skötseln av kyrkogården.
Kyrkogården är anlagd som en skogskyrkogård med svenska blandskogsträd och har bevarat
karaktären även då bebyggelsen med tiden närmat sig. Hela området sluttar åt väster. Kyrkogården är
lummig, med träd som tall, ek, björk och gran och med stora rhododendron- och hasselbuskage. De
äldsta kvarteren som är placerade runt kyrkan har...

Läs mer i eget fönster

Jenny Svensgård, Smålands museum.