Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nacka kn, RÖSUNDA 2:39 KALLBADHUSEN I SALTSJÖBADEN Ny sökning Tillbaka till sökning

dambadhuset.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KALLBADHUSEN I SALTSJÖBADEN (akt.)
Stockholm
Nacka

Rekreation och turism - Badhus - Kallbadhus

Rekreation och turism - Badhus - Kallbadhus

RÖSUNDA 2:39

1/12/12 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Badhusen hade en nyckelfunktion i den borgerliga badortskultur som från och med andra halvan av 1800-talet blev ett viktigt inslag längs den svenska kusten. Kallbadhusen utgör ostkustens enda exempel på välbevarade offentliga kallbadhus som inte byggts som för annan användning. Varken dam- eller herrbadhuset har genomgått några större ombyggnader och de åtgärder som trots allt genomförts har snarast haft karaktär av anpassningar, modifieringar, löpande underhåll samt under 2000-talet restaureringar. Byggnaderna har därför kvar mycket av sin ursprungliga karaktär. Att mycket av byggnadernas patina bevarades i samband med restaurering...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Autenticitet, äkthet
Identitetsvärde
Kontinuitetsvärde
Miljöskapande värde
Patina
Samhällshistoriskt värde
Socialhistoriskt värde
Traditionsvärde

Länsstyrelsen Stockholms län