Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Valdemarsvik kn, HARSTENA S:4 TRANKOKERIET PÅ HARSTENA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TRANKOKERIET PÅ HARSTENA (akt.)
Östergötland
Valdemarsvik

Hantverk och manufaktur - Ej utrett

Hantverk och manufaktur - Ej utrett

HARSTENA S:4

12/20/11 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Harstena trankokeri representerar en för skärgården historiskt viktig binäring, säljakten och förädlingen av sälspäck till tran som kunde säljas till industrier på fastlandet. Säljakten var för Harstena särskilt betydelsefull eftersom en stor del av Östersjöns bestånd av gråsäl varje år samlades just här, vid holmarna, eller "själbådarna", utanför Harstena. Trankokeriet är samtidigt en del av länets industrihistoria, som visar hur stora industrier som Lundbergs läderfabrik i Valdemarsvik under tidigare delen av 1900-tale köpte sina råvaror från lokala underleverantörer med småskalig och hantverksmässig produktion.
Det är troligt at...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Kontinuitetsvärde
Pedagogiskt värde, tydlighet
Representativitet
Samhällshistoriskt värde
Socialhistoriskt värde
Sällsynthet

Länsstyrelsen i Östergötlands län