Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malmö kn, TRYGGHETEN 2 S:T MATTEUS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

St Matteus kyrkan, församlingshem, Enskiftesgången

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ANNELUND (akt.), S:T MATTEUS KYRKA (akt.)
Skåne
Malmö

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

TRYGGHETEN 2

10/3/17 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för S:t Matteus kyrkoanläggning
Kyrkan är omgiven av bostadshus åt två håll, park åt ett håll och ett industriområde som håller på att omvandlas till nya aktiviteter. Mycket människor rör sig kring kyrkan och gång och cykelstråket mellan parken och industriområdet är livligt trafikerat med folk mellan centrum och Rosengård. Kyrkans omgärdade trädgård är en skyddad oas från trafiken. Tidigare var gården betydligt lummigare med flera stora träd och mer nyplantering av träd vore positivt. Träden ute var det som inspirerade till kyrkans utformning inne.

Anläggningen innehåller församlingshus från 1957...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport om S:t Matteus kyrka har upprättats av:
Kristina Simonsson, Arkitekt SAR/MSA (rapportförfattare, inventering och foto)
Karl Johan Kember (granskning), Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se

Inventeringsdatum: 2017-02-22 Färdigställd rapport: 2017-10-03.