Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljusnarsberg kn, KYRKVRETEN 3 M.FL. TINGSHUSET I KOPPARBERG Ny sökning Tillbaka till sökning

9811A11EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KOPPARBERG (akt.), TINGSHUSET I KOPPARBERG (akt.)
Örebro
Ljusnarsberg

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Offentlig förvaltning - Kommunalhus

Offentlig förvaltning - Kommunalhus

KYRKVRETEN 3

KYRKVRETEN 4

12/15/14 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Tingshuset är en karaktärsbyggnad i Kopparberg som berättar om
Bergslagens och platsens betydelse sedan gruvnäringen etablerades
under 1600-talet. Den har alltsedan den byggdes använts för viktiga
funktioner på orten; gruvstuga, rådhus, tingshus och sedan 1900-talets
början som kommunalhus. Den ovanligt välbevarade arkitektoniska
gestaltningen i det sena 1800-talets nationella och romanticerande
arkitekturstil, ger också byggnaden ett mycket stort arkitekturhistoriskt
egenvärde från såväl ett regionalt som ett nationellt perspektiv.

Mot bakgrund härav finner Länsstyrelsen att Tingshuset i Kopparberg
väl fyller kraven i 3 ...

Läs mer i eget fönster

I handläggningen av detta ärende har deltagit landshövding Rose-Marie
Frebran, beslutande, länsjurist Jenny Gånge och antikvarie Raoul
Hjärtström, föredragande.