Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, HÄSTEN 21 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0086-30

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Handel och bankväsende - Affärshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

Handel och bankväsende - Affärshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

HÄSTEN 21

5/29/07 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Byggnaden i Hästen 21 präglas av god kvalitet i arkitektoniskt uttryck och materialval. Arkitekten Bengt Lindroos skapade här en pendang till de tidigare byggnaderna för varuhuset NK. I Hästen 21 kan paralleller till Hans Asplunds tillbyggnad i kv Hästen 19 avläsas.

Trots stora förändringar, tex genom igensättningen av arkaden samt de stora förändringarna i bottenvåningen och fönstersättningen i våning två, har byggnaden bibehållit sina goda kvaliteter.

Arkitektoniskt värde
Arkitekturhistoriskt värde
Autenticitet, äkthet
Byggnadshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Suzanne Lindhagen, Per Olgarsson, Magnus Rönn, Erica Schölin, Marianne Strandin, Britt Wisth, Kerstin Mandén-Örn Stockholms stadsmuseum.