Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Varberg kn, BUA 10:154 BUA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

K4939:16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BUA KYRKA (akt.)
Halland
Varberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

BUA 10:154

12/7/06 Karaktäristik och bedömning

BUA KYRKA är belägen i utkanten av fiskeläget och villasamhället Bua, ca 20 km norr om Varberg. Kyrkan ligger på en höjd i ett småhusområde söder om Bua centrum. Kyrkotomten är gräsbevuxen och avgränsas åt söder av en låg kallmurad stenmur. I öster och söder växer låga tallar och buskar. På en bergsklack nordväst om kyrkan står en klockstapel, uppbyggd av fyra snedsträvor med en pyramidformad huv med skiffertäckning.

Kyrkan uppfördes 1971-72 efter ritningar av Malmöarkitekten Henry Åkesson, som även svarat för kyrkorummets inredning. Kyrkan rymmer ett sammanhållet komplex med kyrkorum, samlingssal och lokaler för barn- och ungdomsv...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson (Göteborgs stift), Hans Bergfast och Kristofer Sjöö (Länsstyrelsen Halland), Charlotte Skeppstedt och Maria Mellgren (Kulturmiljö Halland).