Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, VÄSTER 1:37 SLOTTSKAPELLET Ny sökning Tillbaka till sökning

slottskkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SLOTTSKAPELLET (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

VÄSTER 1:37

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter 1 och 2
Kvarter 1 och 2 utgör tillsammans med Slottskapellet det som återstår
av 1600-talets kyrkogård. Karaktären är därmed annorlunda
jämfört med övriga kyrkogården. Den tysk-romantiska parkprägel
området fi ck 1871-72 kan idag bara skönjas i de rundade hörnen
mot kapellet och någon enstaka buske. Kvarter 2 är det kvarter som
har kvar mest av sin äldre karaktär genom sina glest och oregelbundet
stående vårdar. Kvarter 1 har mer karaktär av uppställningsplats
för ”museivårdar”. Vårdbeståndet spänner från 1600-talet till idag
och besitter mycket höga kulturhistoriska värden. De återspeglar
såväl den förindustriella...

Läs mer i eget fönster

Robin Gullbrandsson Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.