Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, NÄTET 171 SANKT ANDREAS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT ANDREAS KAPELL (akt.), ANDREAS KAPELL (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

NÄTET 171

1/1/10 Karaktäristik och bedömning

VÄRDEBEDÖMNING
Sammanfattande analys
På 1970-talet, då städerna i Sverige växte med nya bostadsområden, byggdes också många
nya stadsdelskyrkor, som blev ett slags filialer till församlingskyrkan. Denna utveckling är
påtaglig även i Västervik där ett flertal nya kapell med församlingsgårdar uppfördes vid denna
tid. Området Skogshaga, där Andreaskapellet ligger, är planlagt och byggt i ett sammanhang.
Historien kring kapellets tillkomst är på flera sätt typisk för sin tid. Initiativet till bygget kom
från församlingen som redan tidigare bedrivit kyrkligt distriktsarbete i mer eller mindre
tillfälliga lokaler. Det fanns inte n...

Läs mer i eget fönster

Fältarbetet och rapporterna har utförts av antikvarierna Magnus Johansson och Veronica
Olofsson vid Kalmar läns museum. Rapporterna finns tillgängliga på Linköpings stift,
Länsstyrelsen i Kalmar län, Kalmar läns museum samt på respektive kyrklig samfällighet.