Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, GÅRDBY KYRKA 1:1 GÅRDBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd868006

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÅRDBY KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GÅRDBY KYRKA 1:1

8/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning av kyrkogården med dess olika kvarter/områden

Område A-C
Gårdby kyrkogård har en för Ölands landbygdskyrkogårdar typisk utformning. Kyrkogården
är inte anlagd efter en bestämd plan utan gravkvarterens struktur har vuxit fram under årens
lopp. När nya företeelser har blivit populära har de anammats och ersatt äldre traditioner.
Gravvårdarna utgör idag en blandning av olika typer av gravvårdar som varit vanliga från
mitten av 1800-talet fram till idag. Två gravplatser har kvar omgärdning i form av
smidesstaket respektive buxbomshäck. Denna typ av gravplatsutsmyckningar var tidigare
vanliga på våra k...

Läs mer i eget fönster

Magdalena Jonsson, Kalmar läns museum