Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Landskrona kn, CITADELLSTADEN 5:1 SANKT JOHANNES KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad mot söder.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT JOHANNES KYRKA (akt.)
Skåne
Landskrona

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

CITADELLSTADEN 5:1

6/26/16 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för S:t Johannes kyrkoanläggning
Kyrkoanläggningen ligger omgiven av flerfamiljshus i en urban miljö i norra delen av
Landskrona.
Kyrkogården är mycket stor med flera skiftande delar och många träd av olika sorter.
Den omges av en vacker tegelmur täckt med kalkstensplattor. De äldre delarna är
symmetriskt uppbyggda med raka gångar med trädalléer och långa siktlinjer. Nyare
delar har mjukare former med gravar placerade i böjda former och många lövträd.
Kyrkogården är ett viktigt grönt inslag i stadsmiljön. Gravstenarna avspeglar stadens
historia och flera av stenarna har kulturhistoriskt värde....

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karakteristik och bedömning av Halmstad kyrka,
Rönnebergs kontrakt, har upprättats av:
Kristina Simonsson (rapportförfattare), Arkitekt SAR/MSA
Karl Johan Kember (handläggare), Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig
avseende kulturvärden
JAIS arkitekter AB
Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg
042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2015-05-06 Färdigställd rapport: 2015-06-26