Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Båstad kn, ÖSTRA KARUP 5:14 ÖSTRA KARUPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1856-7.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA KARUPS KYRKA (akt.)
Skåne
Båstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖSTRA KARUP 5:14

11/14/16 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering
Östra Karup ligger nedanför Hallandsåsens nordsluttning. Kyrkan ligger i en knutpunkt med tre parallella vägar från tre olika generationer. Längs den gamla vägen, Postridarens väg, över åsen finns äldre bebyggelse. I närheten finns före detta gästgiveri och prästgården. Från 1950-70 tal byggdes byn ut med småhusområde.

Kyrkogården omges av en stenmur, bitvis som stödmur eftersom kyrkogården ligger högre än omgivande mark. Kyrkogården karaktäriseras av att den är grässådd och de flesta stenar står direkt i gräs utan inramning. Ingen trädkrans finns då de stora kastanjerna nyligen sågades ner. Kyrko...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport om Östra Karups kyrka, Bjäre kontrakt, har upprättats av:
Kristina Simonsson, Arkitekt SAR/MSA, (rapportförfattare, foto, inventering)
Karl Johan Kemberg (granskare),
Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden,
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2016-02-24 Färdigställd rapport: 2016-11-14