Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åmål kn, GUSTAVSBERG 3:2 TYDJE KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

B956_09-1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TYDJE KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Åmål

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

GUSTAVSBERG 3:2

10/1/02 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Tydje är ett exempel på att en mindre socken, i allmänhet medeltida, upphört genom sammanläggning med en grannsocken. Något som skett på många platser i samband med byggandet av en ny stor gemensam kyrka. I Tydje, liksom på många andra platser, revs kyrkan men platsen har sedan åter kommit att brukas och traditionen hålls vid liv i bygden. Kyrkplatsen i Tydje är sannolikt medeltida och har en lång bebyggelsehistoria. Karakteristiskt är läget på sandåsen och gårdsbebyggelsen intill.
Gravkapellet från 1955 har arkitektoniska kvaliteter och är välbevarat sedan uppförandet.


Att särsk...

Läs mer i eget fönster

Maria Linder, Lena Magnusson, Värmlands museum, Lars Bergström, Regionmuseum Västra Götaland, Anna-Lena Nordström, Länsstyrelsen Värmland, Thomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland, Inge Bredin, Karlstads stift