Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, VISTHUSBODEN 4 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Kommunikation - Garage

Handel och bankväsende - Affärshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

VISTHUSBODEN 4

11/20/06 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Gult

Hus 1: Grått = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som inte går att hänföra till någon av de övriga klassificeringskategorierna.
Hus 2: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

Hus 1 har ändrats genom kraftiga fasadändringar och beklädnad av delar av fasaden med lockpanel.

Hus 2 kontorsdel är endast förändrat genom byte av entrédörr och garageport medan bilhallsdelen har nytt entréparti och utbytta garageportar.

Byggnadshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Britt Wisth, Elisabet Wannberg, Erica Schölin, Martin Lagergren och Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.