Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, FASADEN 1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

FASADEN 1

11/20/06 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Ett välgestaltat och välbevarat hus som tillhör den första generationens punkthus och står för ett nytt stadsplanemönster som introducerades under första hälften av 1940-talet med höga punkthus i natur/parkmark som markerar en höjd. Byggnaden ingår i ett större område med punkthus som med sina höga siluetter är karaktärsskapande i stadsbilden

Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Britt Wisth, Elisabet Wannberg, Erica Schölin, Martin Lagergren och Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.