Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, VRETA KLOSTER 1:9 VRETA KLOSTERS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

dee10005

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VRETA KLOSTERS KYRKOGÅRD (akt.), VRETA KLOSTERS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kloster

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VRETA KLOSTER 1:9

1/1/05 Karaktäristik och bedömning

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN

Kulturhistorisk bedömning
Vreta klosters kyrkomiljö, med kyrka, klosterruiner, kungagravar, kyrkogård, prästgård mm
utgör en miljö av riksintresse för kulturmiljövården. I kyrkan och på kyrkogården finns
bevarade gravvårdar och miljöer som visar hur begravningstraditionen utvecklats från tidig
kristen tid fram till idag. Kyrkogården innehåller ett ovanligt stort inventar gravstenar från
äldre perioder, medeltid, 16, 17 och 1800-tal.

Den gamla kyrkogården är kraftigt förändrad till sin form under det sena 1900-talet men
innehåller fortfarande ett mycket stort antal äldre kulturhistoriskt och his...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Olle Hörfors, Östergötlands länsmuseum.