Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, GRAVYREN 1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

GRAVYREN 1

11/20/06 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Ett välgestaltat hus från andra hälften av 1940-talet, som med sina butiker i bottenvåningen ingår som en viktig del i Gullmarsplans centrumanläggning. Byggnaden hyste ursprungligen den obligatoriska konsumbutiken och på vinden fanns både pingpongrum och motionslokal för de boende. Byggnaden bevarar trots vissa förändringar sin ursprungliga arkitektur och är en symbolbyggnad för Gullmarsplan.

Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Samhällshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Britt Wisth, Elisabet Wannberg, Erica Schölin, Martin Lagergren och Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.