Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åmål kn, VÄSTRA KYRKOGÅRDEN 1 NYGÅRDSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

B956_12-14A

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NYGÅRDSKYRKAN (akt.)
Västra Götaland
Åmål

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTRA KYRKOGÅRDEN 1

10/1/02 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Nygårdskyrkan är Dalslands yngsta kyrka och enda av typen modern stadsdelskyrka. Kyrkan är i stort oförändrad sedan uppförandet. Den karakteriseras av tidstypiska drag och en helhetsgestaltning med arkitektoniska kvaliteter. Kyrkan kännetecknas, såväl exteriört som interiört, av rena, raka linjer i en sparsmakad uttrycksform.


Att särskilt tänka på i förvaltning och användande av kyrkan och kyrkomiljön

- kyrkans sedan uppförandet bevarade arkitektoniska helhetsgestaltning och dess formspråk

Maria Linder, Lena Magnusson, Värmlands museum, Lars Bergström, Regionmuseum Västra Götaland, Anna-Lena Nordström, Länsstyrelsen Värmland, Thomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland, Inge Bredin, Karlstads stift