Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bengtsfors kn, TORRSKOGS-BÖN 1:150 GUSTAVSFORS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUSTAVSFORS KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Bengtsfors

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Frikyrka

Religionsutövning - Frikyrka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

TORRSKOGS-BÖN 1:150

1/20/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Gustavsfors kapell har sedan uppförandet 1891 använts till kristen verksamhet av flera olika samfund innan den övertogs av Torrskogs församling. Genom olika ombyggnader och renoveringar har byggnaden delvis förändrats men väsentliga delar av dess karaktär som kapell från slutet av 1800-talet är bevarad. Av de förändringar byggnaden genomgått märks bl a om- och tillbyggnaden från 1957, av från vilken intressanta delar är bevarade, bl a armaturen i kyrkorummet och kökets inredning.

Kapellets historia speglar viktiga delar av den kristna verksamheten i Gustavsfors. Behovet av en gudstjän...

Läs mer i eget fönster

Maria Linder, Lena Magnusson, Värmlands museum, Lars Bergström, Regionmuseum Västra Götaland, Anna-Lena Nordström, Länsstyrelsen Värmland, Thomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland, Inge Bredin, Karlstads stift