Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlstad kn, ORION 2 NORRSTRANDSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

540.21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRSTRANDSKYRKAN (akt.)
Värmland
Karlstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ORION 2

9/27/05 Karaktäristik och bedömning

NORRSTRANDSKYRKAN är en stadsdelskyrka uppförd 1959. Kyrkan, sammanbyggd med församlingsdelar, har spånklädda fasader under ett brant sadeltak och uppvisar i form, exteriör och materialval både modern enkelhet såväl som tydliga influenser från äldre svensk träkyrkobyggnadskonst.
Kyrkorummet är en väl sammanhållen enhet där de flesta ursprungliga inventarierna som altare, dopfunt, kyrkbänkar, korfönster och textilier finns bevarade. Karaktär och särprägel åt kyrkorummet ger den höga takhöjden och tak samt väggars blottade limträbjälkar. Korfönstret i öster är ett fint verk av glaskonstnär Jan Brazda. Även den textila utsmyckningen är...

Läs mer i eget fönster

Inventerad av Erika Hedenskog, Värmlands Museum, 2005-04-27.
Referensgrupp: Thomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland, Annalena Nordström, Länsstyrelsen Värmland, Lars Bergström, Regionmuseum Västra Götaland, Erika Hedenskog Värmlands Museum, Maria Linder, Värmlands Museum och Lena Thor, Värmlands Museum