Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strömstad kn, SKOGAR 1:5 GAMLA SVINESUNDSBRON Ny sökning Tillbaka till sökning

dhc26007

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA SVINESUNDSBRON (akt.)
Västra Götaland
Strömstad

Kommunikation - Bro

Kommunikation - Bro

Kommunikation - Bro

Kommunikation - Bro

SKOGAR 1:5

4/22/13 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Motivering i RAÄ beslut om statligt byggnadsminne 2005-06-09:
"Gamla Svinesundsbron tillhör de svenska "nationalbroarna". Dess arkitekturvärden och teknikbyggnadsvärden är betydande. Bron ligger i en väghistoriskt intressant miljö där äldre vägar och färjelägen tillsammans med bron skapar en kulturhistoriskt värdefull miljö. Bron har också ett högt symbolvärde genom sin byggnadshistoria och betydelse som brobyggnad mellan Sverige och Norge."
Teknikvärdet ligger i kombinationen av för tiden mycket modern betonggjutningsteknik (stora spannet) med mer traditionell valvbyggnadsteknik (sidospannen).
Som uttryck för det moderna samhäl...

Läs mer i eget fönster

Projektgruppen Moderna Monument