Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Halmstad kn, TÖNNERSJÖ 1:5 M.FL. TÖNNERSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

K4267:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÖNNERSJÖ KYRKA (akt.)
Halland
Halmstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TÖNNERSJÖ 1:5

TÖNNERSJÖ 8:1

10/5/06 Karaktäristik och bedömning

Tönnersjö kyrkby är belägen ca en mil öster om Halmstad, på gränsen mellan kustens öppna landskap och skogsbygden. Kyrkan ligger på östra sidan av Alslövsån med gles bybebyggelse på västra sidan. I anslutning till kyrkoanläggningen ligger mot norr ekonomibyggnaderna till en avstyckad arrendegård. Längs den södra kyrkogårdsmuren går en äldre landsväg, vilken korsar ån på en stenvalvbro. Väster om bron ligger ett f d skolhus från 1848, nu bostadsfastighet. Kyrkobyggnaden härrör troligen från slutet av 1100-talet och är eventuellt uppförd på en gammal hednisk kultplats som lär ha legat på åns västra sida. Spår i landskapet i form av gr...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson (Göteborgs stift), Hans Bergfast och Kristofer Sjöö (Länsstyrelsen Halland), Charlotte Skeppstedt, Maja Lindman och Maria Mellgren (Kulturmiljö Halland).