Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, CIGARRLÅDAN 8 M.FL. TOBAKSOMRÅDET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOBAKSOMRÅDET (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

CIGARRLÅDAN 8

KRITPIPAN 1

RÖKSTÅNGEN 2

SJÖSKUMSPIPAN 4

SPISBRÖDET 4

TOBAKSBURKEN 3

LÅNGPIPAN 5

TOBAKSFLÄTAN 5

10/21/05 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan

Byggnaderna ingår i det s.k. Tobaksområdet ritat av arkitekt David Helldén 1949. Han deltog även i planarbetet för Hökarängen. Området består av ett antal lamellhuskvarter med en blandning av tidstypiska spritputsade fasader med karaktäristiska fältindelningar och tegelhus. En ovanligt välgestaltad enhetlig miljö med miljöskapande värde och genomtänkt markplanering som medger ett omsorgs...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Marianne Råberg, Elisabet Wannberg, Kerstin Mandén Örn, Britt Wisth, Anna-Karin Ericson, Erica Schölin, Martin Lagergren, Anna Arnqvist, Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.