Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, MORGONEN 3 KASTANJEGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KASTANJEGÅRDEN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Handel och bankväsende - Kontorshus

Handel och bankväsende - Affärshus

Folkrörelse och föreningsliv - Föreningshus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem och förskola

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem och förskola

Folkrörelse och föreningsliv - Föreningshus

MORGONEN 3

10/21/05 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Anläggningen innehåller olika typer av samhällsfunktioner såsom daghem, samlingslokaler och butiker. Särpräglad och välgestaltad tegelarkitektur uppförd efter ritningar av Ernst Grönvall och Georg Várhelyi i slutet av 1940-talet. Anläggningen bevarar i stort sin ursprungliga arkitektur och utgör ett viktigt inslag i stadsbilden. Den lilla gården har en genomtänkt planering och markbehan...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Samhällshistoriskt värde

Marianne Råberg, Elisabet Wannberg, Kerstin Mandén Örn, Britt Wisth, Anna-Karin Ericson, Erica Schölin, Martin Lagergren, Anna Arnqvist, Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.