Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, AFTONRODNADEN 1 SKÖNSTAHOLMSSKOLAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÖNSTAHOLMSSKOLAN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Utbildning och vetenskap - Skola

Utbildning och vetenskap - Skola

AFTONRODNADEN 1

10/21/05 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Skolbyggnaden är en viktig del av stadsdelens sociala uppbyggnad och har både ett lokal- och samhällshistoriskt värde. Skönstaholmsskolan uppfördes ursprungligen som folkskola i mitten av 1950-talet efter ritningar av arkitekt Lennart Brundin. De välgestaltade skolbyggnaderna ligger väl inpassade i terrängen och bevarar trots vissa förändringar sin ursprungliga arkitektur. Anläggningen ...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Samhällshistoriskt värde

Marianne Råberg, Elisabet Wannberg, Kerstin Mandén Örn, Britt Wisth, Anna-Karin Ericson, Erica Schölin, Martin Lagergren, Anna Arnqvist, Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.