Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Öckerö kn, BJÖRKÖ 1:153 BJÖRKÖ KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.3577.32

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRKÖ KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Öckerö

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

BJÖRKÖ 1:153

11/17/05 Karaktäristik och bedömning

BJÖRKÖ KAPELL uppfördes 1957, på ny kyrkplats. Kapellet ligger centralt i bebyggelsen på Björkö, omgivet av mestadels äldre villor. Placeringen bidrar till att byggnaden upplevs som diskret i relation till den omgivande miljön. Kyrkan är en tidstypisk stadsdelskyrka, med kyrka och församlingshem sammanbyggda.
I anslutning till kyrkotomten finns prästbostad, skola och daghem, vilket också präglar utseendet och karaktären på ytorna runt kyrkan.

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län