Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gullspång kn, HOVA 3:34 HOVA GRAVKAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Hova gravkapell, anl, negnr 04-350-09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOVA GRAVKAPELL (akt.)
Västra Götaland
Gullspång

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Gravkapell

HOVA 3:34

6/20/06 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Hova begravningsplats med tillhörande gravkapell ligger i centrala Hova, ca en kilometer söder om Hova kyrka.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Begravningsplatsen togs i bruk 1816, då begravningar upphörde vid Hova kyrka. Platsen utvidgades troligen 1928 i norr och 1970 i öster. En klockstapel uppfördes 2006. Området avgränsas mot norr och söder av en äldre kallmur, mot väster av en nyare mur och mot öster av en häck. Runt begravningsplatsen finns delvis en trädrad. Ingångarna utgörs av muröppningar mellan stenstolpar. Begravningsplatsen indelas i kvarter genom symmetriskt lagda grusgångar och i västra delen genom häckar. Gravstena...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ann-Katrin Larsson, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Inga Kajsa Christensson, Skara stift