Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, VESSIGE 2:7 VESSIGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2019-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VESSIGE KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

VESSIGE 2:7

10/18/06 Karaktäristik och bedömning

VESSIGE KYRKA är högt belägen i landskapet på medeltida kyrkplats och omges av äldre bebyggelse. Nordväst om kyrkan ligger samhället Vessigebro, nordost om Falkenberg. Prästgården angränsar till kyrkogården och den närbelägna klockaregården fungerar idag som församlingshem. Kyrkogården inhägnas av en låg stenmur som genombryts av ingångar med smidesgrindar, kantad av äldre trädrader. Kyrkogården är senare utvidgad åt väster och har gångsystem av grusade gångar. Kyrkan ingår i Ätradalens riksintresseområde för kulturmiljövården.

Den nuvarande vitputsade stenkyrkan uppfördes 1856-59 i nyklassicistisk stil efter ritningar av arkitekte...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson (Göteborgs stift), Hans Bergfast och Kristofer Sjöö (Länsstyrelsen Halland), Charlotte Skeppstedt och Maria Mellgren (Kulturmiljö Halland).