Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, SKREA 3:4 SKREA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

767-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKREA KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKREA 3:4

10/18/06 Karaktäristik och bedömning

SKREA KYRKA strax öster om Falkenberg är belägen på södra sluttningen av berget Kyrkebjär, på gränsen mellan slättbygd och skogsmark, omgiven av gles bebyggelse. Kyrkan konstituerar tillsammans med en äldre skolbyggnad och ålderdomshem ett traditionellt sockencentrum. Miljön kompletterades med församlingshemmet 1987. Söder om kyrkan finns också en f d klockarbostad samt en f d arrendegård till kyrkan. Kyrkogården inhägnas av kallmurade stenmurar, kantade av häckar och trädrader, med ingångar genom smidesgrindar.

Den nuvarande vitputsade stenkyrkan uppfördes på medeltida kyrkplats 1855-56 i nyklassicistisk stil efter ritningar av ar...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson (Göteborgs stift), Hans Bergfast och Kristofer Sjöö (Länsstyrelsen Halland), Charlotte Skeppstedt och Maria Mellgren (Kulturmiljö Halland).